ŞƏXSİ KABİNET

Tarif kalkulyatoru


İxtira və faydalı model ilə bağlı iddia sənədinin qəbulu və onların ekspertizasının təşkili üzrə xidmətlərin tarifləri
İddia sənədinin ekspertizası (ilkin ekspertiza da daxil olmaqla)
Ekspertizanın sorğusuna cavabın verilmə müddətinin iddiaçının vəsatəti əsasında bir ay uzadılması
İddiaçının vəsatəti əsasında iddia sənədinin mahiyyətcə ekspertizası:
İxtira
Faydalı model
İddia sənədinin verildiyi tarixdən bir ay keçdikdən sonra iddiaçının vəsatəti əsasında iddia sənədinin materiallarına düzəliş və əlavələrin edilməsi
İddiaçının vəsatəti əsasında ixtira barəsində iddia sənədinin faydalı model barəsində iddia sənədinə (və ya əksinə) çevrilməsi
İddia sənədi üzrə ilkinliyin tələb edilməsi
İddia sənədi üzrə ilkinliyin tələb edilmə müddətinin iddiaçının vəsatəti əsasında iki ay uzadılması
İddia sənədinə dair məlumatın dərc edilməsi
İddiaçının vəsatəti əsasında iddia sənədinə dair məlumatın müəyyən edilmiş müddətdən tez dərc edilməsi
Dərc edildikdən sonra iddia sənədinin materialları ilə maraqlı şəxslərin tanış olması
İddiaçının vəsatəti əsasında iddia sənədi barəsində məlumat axtarışının aparılması və hesabatın hazırlanması:
İxtira
Faydalı model
İddia sənədinin beynəlxalq sistem vasitəsilə qeydiyyatı üçün qəbulu, hazırlanması və göndərilməsi
Cəmi (18% vergi daxil olmaqla): 0 AZN


Əmtəə nişanları, sənaye nümunəsi və coğrafi göstəricilərlə bağlı iddia sənədinin qəbulu və onların ekspertizasının təşkili üzrə xidmətlərin tarifləri
İddia sənədinə aid olan materialların təqdim edilmə müddətinin iddiaçının vəsatəti əsasında iki ay uzadılması
İddia sənədinin ilkin ekspertizası
İddia sənədinin ekspertizası
Əmtəə və ya xidmətlərin birdən artıq hər əlavə sinifi üçün
İddia sənədinin ekspertizasının bir ay ərzində aparılması
İddia sənədinin ekspertizası üçün tələb olunan əlavə sənədin verilmə müddətinin iddiaçının vəsatəti əsasında iki ay uzadılması
İddia sənədinin ekspertizasına başlandığı tarixdən bir ay keçdikdən sonra iddiaçının vəsatəti əsasında iddia sənədinin materiallarına düzəliş və əlavələrin edilməsi
İddia sənədinin beynəlxalq sistem vasitəsilə qeydiyyatı üçün qəbulu, hazırlanması və göndərilməsi
Cəmi (18% vergi daxil olmaqla): 0 AZN


Sənaye nümunəsi ilə bağlı iddia sənədinin qəbulu və onun ekspertizasının təşkili üzrə xidmətlərin tarifləri
İddia sənədinin ekspertizası (ilkin ekspertiza da daxil olmaqla)
Ekspertizanın sorğusuna cavabın verilmə müddətinin iddiaçının vəsatəti əsasında bir ay uzadılması
İddiaçının vəsatəti əsasında iddia sənədinin mahiyyətcə ekspertizası
İddia sənədinin verildiyi tarixdən bir ay keçdikdən sonra iddiaçının vəsatəti əsasında iddia sənədinin materiallarına düzəliş və əlavələrin edilməsi
İddia sənədi üzrə ilkinliyin tələb edilməsi
İddia sənədi üzrə ilkinliyin tələb edilmə müddətinin iddiaçının vəsatəti əsasında iki ay uzadılması
İddia sənədinə dair məlumatın dərc edilməsi
İddiaçının vəsatəti əsasında iddia sənədinə dair məlumatın müəyyən edilmiş müddətdən tez dərc edilməsi
Dərc edildikdən sonra iddia sənədinin materialları ilə maraqlı şəxslərin tanış olması
İddiaçının vəsatəti əsasında iddia sənədi barəsində məlumat axtarışının aparılması və hesabatın hazırlanması
İddia sənədinin beynəlxalq sistem vasitəsilə qeydiyyatı üçün qəbulu, hazırlanması və göndərilməsi
Cəmi (18% vergi daxil olmaqla): 0 AZN


İXTİRA

Qeydə alınması, patentin verilməsi və dərc olunması
Patentin dublikatının verilməsi
Verilmiş patentdə dəyişikliklər edilməsi
Reyestr məlumatlarından çıxarış verilməsi üçün
İxtira patentinin qüvvədə saxlanılması üçün: il
İxtira ilə bağlı hüquqların verilməsi barəsində müqavilələrin qeydiyyatı:
iddia sənədi üzrə
patent üzrə
bir neçə iddia sənədi və ya birdən artıq hər patent üçün
Lisenziya müqavilələrinin qeydiyyata alınması:
patent üzrə
birdən artıq hər patent üçün
Cəmi (18% vergi daxil olmaqla): 0 AZN


FAYDALI MODEL

Qeydə alınması, patentin verilməsi və dərc olunması
Patentin dublikatının verilməsi
Verilmiş patentdə dəyişikliklər edilməsi
Reyestr məlumatlarından çıxarış verilməsi üçün
Faydalı model patentinin qüvvədə saxlanılması üçün: il
Faydalı model ilə bağlı hüquqların verilməsi barəsində müqavilələrin qeydiyyatı:
iddia sənədi üzrə
patent üzrə
bir neçə iddia sənədi və ya birdən artıq hər patent üçün
Lisenziya müqavilələrinin qeydiyyata alınması:
patent üzrə
birdən artıq hər patent üçün
Cəmi (18% vergi daxil olmaqla): 0 AZN


SƏNAYE NÜMUNƏSİ

Qeydə alınması, patentin verilməsi və dərc olunması
Patentin dublikatının verilməsi
Verilmiş patentdə dəyişikliklər edilməsi
Reyestr məlumatlarından çıxarış verilməsi üçün
Sənaye nümunəsi patentinin qüvvədə saxlanılması üçün: il
Sənaye nümunəsi ilə bağlı hüquqların verilməsi barəsində müqavilələrin qeydiyyatı:
iddia sənədi üzrə
patent üzrə
bir neçə iddia sənədi və ya birdən artıq hər patent üçün
Patent hüququnun girov qoyulması barədə müqavilənin qeydiyyatı
Lisenziya müqavilələrinin qeydiyyata alınması:
patent üzrə
birdən artıq hər patent üçün
Cəmi (18% vergi daxil olmaqla): 0 AZN


ƏMTƏƏ NİŞANI
Qeydə alınması, məlumatın dərci və şəhadətnamənin verilməsi üçün:
əmtəə nişanı üçün
kollektiv nişanı üçün
Əmtəə nişanının qeydə alınması ilə bağlı dövlət rüsumunun ödənilməsi müddətinə əlavə olaraq dörd ay möhlət verilməsi üçün
Qeydiyyatın qüvvədə olma müddəti qurtardıqdan sonra onun müddətinin uzadılması üçün:
əmtəə nişanı üçün
kollektiv nişanı üçün
Qeydiyyatın qüvvədə olma müddəti keçdikdən sonra müddətin uzadılması üçün verilən 6 aya görə, hər ay üçün
Reyestrdə və şəhadətnamədə qeydiyyatla bağlı məlumatlarda dəyişikliklər edilməsi üçün
Əmtəə nişanına dair şəhadətnamələrin dublikatının alınması üçün və əmtəə nişanına hüquqların qismən başqa şəxsə keçməsinə dair şəhadətnamənin verilməsi üçün
Əmtəə nişanına dair hüquqların verilməsi barədə müqavilələrin qeydiyyatı üçün:
iddia sənədi üzrə
birdən artıq hər iddia sənədi üzrə
qeydə alınmış əmtəə nişanı üçün
birdən artıq hər əmtəə nişanı üçün
Lisenziya müqavilələrinin qeydiyyata alınması:
əmtəə nişanı üçün
birdən artıq hər əmtəə nişanı üçün
Cəmi (18% vergi daxil olmaqla): 0 AZN


COĞRAFI GÖSTƏRİCİ
Qeydə alınması, məlumatın dərci və şəhadətnamənin verilməsi üçün
Coğrafi göstəricinin qeydə alınması ilə bağlı dövlət rüsumunun ödənilməsi müddətinə əlavə olaraq dörd ay möhlət verilməsi üçün
Qeydiyyatın qüvvədə olma müddəti qurtardıqdan sonra onun müddətinin uzadılması üçün
Qeydiyyatın qüvvədə olma müddəti keçdikdən sonra müddətin uzadılması üçün verilən 6 aya görə, hər ay üçün
Reyestrdə və şəhadətnamədə qeydiyyatla bağlı məlumatlarda dəyişikliklər edilməsi üçün
Coğrafi göstəriciyə dair şəhadətnamələrin dublikatının alınması üçün
Cəmi (18% vergi daxil olmaqla): 0 AZN

Mərkəz haqqında

Ünvan: AZ1009 Bakı səhəri, Mirzə Ibrahimov küçəsi-53, 422-ci məhəllə (Xarici İşlər Nazirliyinin arxasındakı bina).
Telefon: 594-37-70; 594 37 71 FAX: 594-37-75

2018 © Patent və Əmtəə Nişanları Mərkəzi
site by