ŞƏXSİ KABİNET

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarları


     “Əmtəə nişanı haqqında şəhadətnamə və coğrafi göstərici haqqında Şəhadətnamə formalarının müəyyən edilməsi barədə” Nazirlər Kabinetinin Qərarı

     “Əmtəə nişanlarının Dövlət reyestrinin aparılma Qaydasının və coğrafi göstəricilərin Dövlət reyestrinin aparılma Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin Qərarı

     “Əmtəə nişanlarının qeydə alınması barədə iddia sənədinin verilməsi və ekspertizası Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin Qərarı

     “Patent müvəkkilləri haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin Qərarı

     “Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinin Apellyasiya şurası haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə“ Nazirlər Kabinetinin Qərarı

     “Borcların icra qeydləri əsasında mübahisəsiz qaydada alınmasına əsas olan sənədlərin Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin Qərarı

     “Coğrafi göstəricini qeydə almaq üçün iddia sənədinin verilməsi və ekspertizası Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında“ Nazirlər Kabinetinin Qərarı

     “Düzgün tutulmamış və ya artıq ödənilmiş dövlət rüsumunun qaytarılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin Qərarı

     “Qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən malların (işlərin, xidmətlərin) Siyahısının təsdiq edilməsi“ Nazirlər Kabinetinin Qərarı

     “Əmtəə nişanlarına dair müqavilələrin qeydiyyatı Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin Qərarı

     “Azərbaycan Respublikasında əmtəə nişanlarının geniş tanınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin Qərarı

     “Girov müqaviləsinin qeydiyyatı Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin Qərarı

     “Patent hüququnun girov qoyulması barədə müqavilələrin qeydiyyata alınması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin Qərarı

     “İxtira və sənaye nümunəsi patentinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin Qərarı

     “Milli təhlükəsizliklə bağlı ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinə dair iddia sənədinə baxılma Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin Qərarı

     “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları“nın “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı“nın təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin Qərarı

     “Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilərlə bağlı həyata keçirilən işlərə görə xidmət haqqı”nın təsdiq edilməsi barədə” Nazirlər Kabinetinin Qərarı

     “Elmi fəaliyyətin qrant maliyyələşdirilməsi üzrə müsabiqələrin keçirilməsi Qaydası“nın təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin Qərarı

     “Əqli Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində olan Patent və Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası Mərkəzinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin Qərarı

     “Elektron hökumət" portalına qoşulmalı olan informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının Siyahısı"nın və "İnformasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının, elektron xidmətlərin "Elektron hökumət" portalına qoşulması üçün Texniki Tələblər"in təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin Qərarı

     “Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsviri olan möhürlərin və sənəd blanklarının hazırlanması, istifadə olunması, saxlanılması və məhv edilməsi Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin Qərarı

     “İctimai əhəmiyyətli funksiyaları yerinə yetirən hüquqi şəxslərin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin Qərarı

     “Telefon müraciət xidməti vasitəsilə şifahı müraciətlərin edilməsi, qəbulu, qeydiyyatı və cavablandırılması Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında” Nazirlər Kabinetinin Qərarı


Ünvan: Bakı şəhəri, AZ 1078, Nəsimi rayonu, Mərdanov qardaşları., 124
Telefon: 449-99-59;  449-62-71;  449-62-73

2019 © Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi 
Patent və Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası Mərkəzi
site by

Azərbaycan Respublikası

Əqli Mülkiyyət Agentliyi