ŞƏXSİ KABİNET

QANUNVERİCİLİK


     Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

     Məcəllələr

     Nizamnamə

     Qanunlar

     Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanları

     Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları

     Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarları

     İkitərəfli və Beynəlxalq Əməkdaşlıq

     Digər sənədlər


Ünvan: Bakı şəhəri, AZ 1078, Nəsimi rayonu, Mərdanov qardaşları., 124
Telefon: 449-99-59;  449-62-71;  449-62-73

2019 © Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyi 
Patent və Əmtəə Nişanlarının Ekspertizası Mərkəzi
site by

Azərbaycan Respublikası

Əqli Mülkiyyət Agentliyi